herdembilgiler

Oruç Açma ve Oruca Niyet Duası Nasıl Edilir?

Oruç Açma ve Oruca Niyet Duası Nasıl Edilir?

Ramazanda Hayırlı Oruç Duaları Nasıl Yapılır?

11 ayın sultanı olan ramazan ayı, pek fazlaca evde sevinç ve huzurla yaşanmaktadır. İftar ve sahur hazırlıklarıyla geçen 30 günlük oruç tutma süreci, aile bireylerini bir araya getiren leziz sofralarla geçer. Oruç açma duası iftara başlamadan evvel bilhassa kalabalık sofralarda aile büyükleri tarafınca edildiğinde kalplerde yoğun duygular uyandırır. Tinsel açıdan zenginlik kazandıran ramazan ayı, akşam vakti vardığında teravih namazlarıyla da heyecanla yaşanır.

İslam dini için büyük bir ehemmiyet taşıyan ramazan ayı, kalpten edilen dualarla kitlelerin ruhunu rahatlatır. Niyetler ve edilen dualar yüce yaratıcı için yapılır. Oruç duası ve anlamı ramazan ayının güzelliklerini taçlandırır. Dilden dökülen her rahat kelime, sevap olarak kişilere yansımaktadır. Bu ayın bereketini hayatı idame ettirmek için lüzumlu ibadetler yapılır ve fukara insanoğlu daha çok akıllara gelmektedir.

İftar ezanına dakikalar kala, sofra başlangıcında edilen oruç açma duası olanakları sayesinde gönüller rahatlar ve yiyeceklerin kıymeti bir kez daha anlaşılır. Oruç tutma duası bilenler için Arapça edilebilir. Türkçe kelimelerle de dilden dökülen oruç duası iftar vaktinin kıymetli anlarından biridir.

Oruç Tutarken En Oldukça Meydana getirilen 8 Hata

oruç niyet duası

Oruç duası kısa veya uzun olması mühim değildir. çoğunlukla bir büyük tarafınca söylenen oruç duası kısa veya uzun olabilir. ehemiyetli olan edilen duanın kalpten edilmesidir. Oruç duası Arapça ve Türkçe edildiğinde gönüllerdeki yeri aynıdır.

Yiyeceklere kavuşmanın, yüce yaratıcı rızası için oruç tutmanın karşılığı dilden ve kalpten dökülen dualardır. Duaları bir kağıttan okuyabilirsiniz. Oruç duaları için de bütün dualar için de normal olarak önemli nokta niyetin saf ve temiz olmasıdır. Oruç duası nasıl yapılır, ezberlemek gerekmektedir mi diye endişelenmenize gerek yok. Ezbere okumanız koşul değildir.

Oruç açma duası için oruç bozma duası da denmektedir fakat bu yanlış bir söylemdir. Oruç bozulması orucun şartlarının yerine getirilmediğinde olan durumdur. Şimdi size oruç niyet etme duası ve açma duasını açıklayacağız. Oruçlar açılmadan evvel ve sahur yapıldıktan sonrasında edilecek duaları bu satırlarda okuyabilirsiniz.

6 Adımda Vücudunuzu Oruca Hazırlayın

Oruç Açma Duası Nasıl Edilmelidir?

Oruç açmadan evvel edilen duaların sevabı büyüktür. Oruç açarken edilen yakarma ivedi etmeden, duanın içsel kıymeti de gözetilerek okunmalıdır. Eğer duanızı Arapça yapmak eylemek isterseniz, din alimlerinin de sıkça dile getirmiş olduğu şu duayı söyleyebilirsiniz:

“Allahümme yâ vâsi’al-mağfireh iğfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb.”

Anlamı

“Ey mağfireti fazlaca geniş olan yüce yaratıcı’ım! Kıyamet günü hesaba çekilirken, beni, anne babamı, hocamı, adam ve hanım tüm müminleri affet!”

İlk lokmanızı aldıktan sonrasında ise şu duayı edebilirsiniz:

“Zehebezzama’ vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ.”

Anlamı

Açlık, susuzluk bitti. İnşallah sevabına da kavuştuk. (İbni Mace)

Peygamber efendimizin oruç açmadan evvel etmiş olduğu duayı da okuyabilirsiniz:

“Allahümme kir sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke entes-semiül âlim.”

Anlamı

“Yâ Rabbî, rızan için oruç tuttum. Sana inanç ettim, sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim, ibadetimi kabul et! Elbet sen, her şeyi işiten ve bilensin.” (Ebu Davud)

İftar duanıza ekleyebileceğiniz bir öteki yakarma da şöyledir:

“Allahümme kir sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel’ ğadin min şehri ramazane neveytü fağfirli ma kaddemtü vema ahhertü.”

Anlamı

“yüce yaratıcı’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve istikbal günahlarımı bağışla.”

Ezan okunmadan evvel Türkçe ve Arapça yakarma yapmak eylemek isterseniz bu yakarma aklınızda bulunsun:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…”

Anlamı

“Hamd yüce yaratıcı’a mahsustur. Hamd yüce yaratıcı’a mahsustur. Hamd yüce yaratıcıya mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen yüce yaratıcı’a mahsustur. Yiyin, için ve israf etmeyin. Şundan dolayı O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. Amin…”

Oruç Tutmanın 7 Bilimsel Faydası

oruç tutma duası

Oruç Tutma Niyet Duası Nasıl Edilmelidir?

 • Ramazan ayı içinde edilen duaların sevabı çoktur. Sahurda ve iftarda yakarma edilmesi önerilir.
 • Bilhassa de sahur vaktinde edilecek oruç niyet duası tutulacak orucun bereketini artırır.
 • bundan farklı olarak oruç niyet duası yaradan ile aradaki bağ da hatırlanıp güçlendirilmesi için de anlamlı bir vesiledir.
 • Oruç duası sahur zamanında nasıl edilmeli diyecek olursanız; listedeki duaları okuyabilirsiniz:

Peygamber Efendimiz tarafınca edilen sahur duası:

“Ey bu gecenin ve birazcık sonrasında olacak sahurun Rabbi olan yüce yaratıcı’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin.”

Okuyabileceğiniz bir öteki yakarma ise:

“Ya mefzei inde kurbetiy, ya da ğavsi inde sertliği, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti ya da sahibi fi sertliği ve ya veliyyü fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, fağfir li ğatieti ya erhamerrahimin.”

Anlamı şöyledir:

 • Ey bela ve sorun zamanında sığınağım ve ey güçlük zamanında imdadım!
 • Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil.
 • Sorun ve zorluklardan çıkışı sadece Senden arzuluyorum.
 • O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar.
 • Ey azca ameli kabul edip, fazlaca günahı affeden!
 • Benim azca amelimi kabul et ve fazlaca günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.
 • yüce yaratıcı’ım! Senden kalbimle birleşen bir inanç arzuluyorum ve birlikteliğinde sadece bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin isterim.
 • Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl.
 • Ey sıkıntılı anımda birikimim, güçlük zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın zirve noktası olan Rabbim!
 • Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla.
 • Ey merhametlilerin en merhametlisi.”
oruç açma ve oruca niyet duası

Oruç bedenen, zihnen ve ruhen insanları besleyen bir ibadettir. Yakarış da tekamül yolunda mühim araçlardan olduğundan oruç tutarken yakarma yapmak eylemek ve oruç açarken yakarma yapmak eylemek de fazlaca kıymetlidir.

Dualar ile meydana getirilen oruç niyeti her önüne gelen için her şeyden önce gönül rahatlığı taşır. yüce yaratıcı ile kul arasındaki iletişimin birer parçasıdır. Ramazan ayının en kutsal saatlerinde dile gelen oruç duaları, orucun daha da bereketlenmesini sağlar. Ailecek edilen oruç duaları, tutulan oruçların yüce yaratıcı katında sevabı büyüktür. Ramazan günlerinde oruç saatleri içinde yakarma edilebilir. Ezanla birlikte tekrar dualara devam edilmesi de sevaptır.

Orucu açarken de başlarken de duaların edilmesi sevabı büyük işlerdendir. Kalabalık sofralarda, ailenin en büyüğünün ya da küçüğünün yakarma etmesi sofranın lezzetini de bereketini de artırır. Ezberden okumayı bilmeyenler duasını bir kağıttan okuyarak edebilir. Niyet edip oruç duasını dile getiren ve bu dualara eşlik edenler, ramazan ayında hazırlanması gerekenleri yapmış olur.

Orucu Bozan Şeyler: 10 Vaziyet – Sual Yanıt

oruç açma duası

Oldukça Faziletli 7 Ramazan Duası ve Anlamı

Ramazanın İlk Günü Okunacak Dualar, İbadetler

İftar Duası Nasıl Yapılır? İftar Duası Arapçası ve Anlamı

Kurban Duası, Kurban Keserken Okunacak Yakarış, Kurban Ayetleri

Sahur Duası Nasıl Yapılır? Sahurda Okunacak Dualar ve Anlamları

Okuyucunun Dikkatine

Blog sayfamızda yararlı bilgiler kategorisini kapsayan yazılar umumi bilgilendirme amaçlıdır. Kategoride kelam konusu içeriğin açıklayıcı tanımlamalarına, en belirgin yararlı özelliklerine, doğru ve etkili kullanım tavsiyelerine basitçe tek yazıdan ulaşabilirsiniz. içerik yayına alındıktan sonrasında, vakit içinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. alakalı besinin veya ürünün yararları her bünyede değişik önemli ölçüde etkiler izah edebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir vakit hekim teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Detayları uygulamadan evvel sahasında uzman görüşü almanızı tavsiye eder; ters durumda oluşabilecek problemlerden sitemizin görevli tutulamayacağını önemle hatırlatırız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

film izle instagram izlenme hilesi deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler TrBet
izmit escort bayan Online Türkçe Casino 720p film izle filmci dayi full hd film izle real film izle pala film izle erotik film izle filmci abi full hd film izle guvencehd.org Onwin vbettr Piabet Betorder Kalebet giriş milosbet giriş meritking kingroyal kingroyal giriş Bizbet escort anadolu Betonred goibay.com marsbahis paşacasino giriş tombala siteleri Nakitbahis Megabahis Hititbet Betovis 1win Milosbet Pin Up Betwinner Kalebet Betist Mercurecasino Betgaranti Kolaybet ankara escort bayan ankara escort Maksibet Lotusbet Masterbetting Norabahis Piabellacasino Meritking şişi escort kızılay escort Melbet “Tarafbet Paşacasino Betorspin Rbet Oslobet Vbet nisanbet Sahabet Pokerklas Betturkey Betandyou Matadorbet Supertotobet Kralbet betbox Maltbahis Jupiterbahis gaziantep escort bayan gaziantep escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler 7slots Coinbar Ligobet gates of olympus betturkey Deneme bonusu veren siteler Grandpashabet