Hemoglobin Nedir? Yüksekliği ve Düşüklüğü, Değeri Kaç Olmalı?

Hemoglobin Nedir? Yüksekliği ve Düşüklüğü, Değeri Kaç Olmalı?

Kan Sayımı Göstergesi Hemoglobin

Kan Değerleri konusunda Bilgiler

Hemoglobin, kanda demir molekülü içeren al kan hücrelerinde var olan karmaşa bir proteindir. Hemoglobin değerlerinin düzgüsel düzeyde olması, insan sağlığı için önem teşkil eder. Bayanlar, erkekler ve çocuklar için değişik değerlerde seyreden hemoglobin hakkında idrak etmek ve kavramak istediğiniz bütün detayları bu makalemizde bulabilirsiniz.

hemoglobin nedir

Hemoglobin ne demektir?

Hemoglobin, demir bakımından varlıklı olan ve alyuvarlarda var olan bir proteindir. Öncelikli vazifesi oksijeni ve gıda maddelerini vücudun tüm bölümlerine ulaştırmaktır. Hemoglobin, oksijeni akciğerlerden alarak vücutta bulunan bütün organlara ve dokulara taşır. Bu işlem yapılamazsa organlar görevlerini yerine getiremez.

REKLAM ALANI

Hemoglobinin bir öteki vazifesi kan hücrelerindeki karbondioksiti alıp akciğere art götürmektir. Hemoglobinin içinde var olan demir molekülleri ise alyuvarların şeklini korumaya yardım eden moleküllerdir. Kan tahlili sonuçlarında HGB kısaltması ile yer edinen hemoglobinin düşük kapasitede olması kansızlık probleminin bulunduğunu gösterir.

Hemoglobin yapısı şu şekildedir: Demir zengini olan hemoglobinin %94’ü globin isminde olan proteinden, %4’ü de demir içeren “Hem” grubundan meydana gelir. ‘Hem’ ve dört ‘globin’ zincirinin birleşmesiyle hemoglobin meydana gelir. Hemoglobin vücutta taşıyıcı hizmeti gören karmaşa bir proteindir.

hemoglobin yüksekliği

Hemoglobin Yüksekliği Sebepleri, Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Hemoglobin yüksekliği kan sıvısındaki hemoglobin seviyesinin çok olması anlama gelir. Hemoglobin, alyuvarlar isminde olan al kan hücrelerinin anne bileşenini meydana getiren protein molekülüdür. Yukarıda belirtildiği şeklinde vücutta oksijen ve karbondioksit taşıma vazifesi yapar.

Hemoglobin yüksekliği zararları olabilecek tehlikeli bir durumdur. Dolaşım bozukluğa niçin olabileceği şeklinde kanda pıhtı atmasına yol açarak istenmeyen durumların oluşmasına da neden olabilir.

Hemoglobin kıymeti şu nedenlere bağlı olarak yükselebilir:

 • Rakımlı Yerde Hayatı idame ettirmek: Yükselti, havadaki oksijen seviyesinin düşmesine yol açan bir durumdur. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanların vücudu daha rahat oksijen taşıyabilmek için hemoglobin üretimini artırabilmektedir.
 • Sigara İçmek: Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte sigara içenlerde hemoglobin yüksekliğine rastlanır. Sigara kullananların ciğerlerindeki düşük saf oksijen seviyesiyle ilintili olabileceği düşünülür.
 • Kalp organı Rahatsızlığı: Çeşitli kalp organı hastalıkları hemoglobin seviyesinin artmasına sebep olabilir.
 • Vücudun Susuz Kalması: gövde susuz kalınca hemoglobin yoğunluğu artar. Su dengesi yine normale dönünce de hemoglobin seviyesi azalmaya adım atar.
 • Kanser: Böbrek kanseri ve karaciğer kanseri şeklinde kanser türleri de hemoglobin seviyesinin çoğalmasına yol açmaktadır.
 • Akciğer Hastalıkları: Pulmoner fibrozis ve amfizem şeklinde akciğer problemleri hemoglobin kıymeti artışına sebebiyet veren durumlardır. gövde akciğerden kafi oksijen alabilmek için daha çok hemoglobin üretmeye adım atar.
 • Kemik İliği Hastalığı: Hemoglobinin üretim yeri kemik iliğidir. Burada meydana gelen bir hastalık hemoglobin seviyesini artırabilmektedir.

Soluk darlığı, yüksek ateş, halsizlik, kafa dönmesi, bacak kısmında zaruri olmayan şişmeler şeklinde emareleri olan hemoglobin yüksekliği tedavi edilmesi ihtiyaç duyulan bir durumdur. Zihinde bulanıklık, vücutta kaşıntı, güçsüzlük, halsizlik, parmak uçlarında ve dudaklarda morarma oluşuyorsa derhal hemoglobin kan testi oluşturmak için bir doktora başvurulmalıdır. Tabip lüzumlu önlemleri alacaktır.

bundan farklı olarak hasta sigara içiyorsa bırakması, susuz kalmamaya itina göstermesi ve yüksek rakamlı bölgelerde bulunmaması gerekmektedir. Bunlara ilave olarak tabip tarafınca kan vermesi de önerilebilir. Yüksek hemoglobin kıymeti bu önlemler eşliğinde düşecektir.

hemoglobin düşüklüğü

Hemoglobin Düşüklüğü Sebepleri, Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Hemoglobin düşüklüğü değişik sebeplerle oluşabilir. Hemoglobin kan testi ile belirlenecek düşüklük oranına bakılırsa lüzumlu tedavi tabip tarafınca düzenlenir. İlk evvel hazırlanması ihtiyaç duyulan eksikliğe neden olan sebebi bulmaktır. Bu niçin demir alımındaki eksiklikten kaynaklanıyorsa hekimler hastaya demir ilaçları önererek problemi gidermeye çalışır.

Vitamin eksikliğinden meydana gelen hemoglobin düşüklüğü de olabilir. O vakit da noksan olan vitaminin desteği sağlanarak hemoglobin seviyesi normale döndürülebilir. Bağırsaklarda meydana gelen bir absorbe bozukluğu da eksiklik sebebi olabilir. Bu bozukluğun tedavi edilmesi gerekmektedir ki hastaya ağızdan ilaç verilebilsin. Absorbe problemi çözülemiyorsa o vakit yapılacak şey hastaya enjeksiyon tedavisi uygulamaktır. Hemoglobin eksikliğini oluşturabilen sebepleri şöyleki sıralamak olasıdır:

 • Oldukca sık kan bağışında ortaya çıkarılmak
 • Vücudun yeteri oranda alyuvar üretemiyor olması
 • tengebelikten ve tane dönemlerinde yaşanmış olan kan kayıplarının çok olması
 • Virüs karşıtı ilaçların ve kemoterapi ilaçlarının kullanımı
 • Talasemi, damar iltihabı ve dalak gelişmesi
 • Travma ve ameliyatlar sebebiyle yaşanmış olan kan kayıpları

Kanda hemoglobin düşüklüğü tespit edilirse bir dahiliye doktoruna terk etmek yapılacak en doğru iştir. Tabip lüzumlu testleri ve analizleri yapar. Uygulanması ihtiyaç duyulan tedavileri belirleyerek hastasına bildirir. Hemoglobin düşüklüğü tedavisi vitamin ve mineral desteği sağlanarak giderilebilir. Fakat her şeyden önce probleminin kaynağının tespit edilmesi gerekmektedir.

hemoglobin değeri

Hemoglobin Kıymeti Kaç Olmalı?

Hemoglobin kıymeti hanım, adam ve çocuklar için değişik değerler ihtiva eder. Yaşla ilgili olarak da değişimler meydana gelir. Standart olarak kabul edilen hemoglobin değerleri şu şekildedir:

 • Yeni doğan bebekler: 17-22 gm/dL
 • Bebek (1. hafta) 11-20 gm/dL
 • Bebek (1. ay) 11-15 gm/dL
 • Çocuklar: 11-15 gm/dL
 • Erişkin erkekler: 14-18 gm/dL
 • Erişkin bayanlar: 12-16 gm/dL
 • Orta ıslak üstü erkekler: 12,4-14,9 gm/dL
 • Orta ıslak üstü bayanlar: 11,7-13,8 gm/dL

Hemoglobin, eksikliği ve fazlalığıyla mesele yaratan bir proteindir. Senede bir veya iki kez tam kan sayımı veya glikoz hastasıysanız hemoglobin a1c testi hazırlatarak seviyenizi denetim altında tutabilirsiniz. Dengeli beslenen ve bağırsaklarında absorbe bozukluğu olmayan kişilerin hemoglobin düşüklüğü var ise kan kaybının niçin kaynaklandığı derhal araştırılmalıdır.

hemoglobin testi

Hemoglobin Testi Nasıl Yapılır?

Hemoglobin testi standart tam kan sayımı tahlili içinde meydana getirilen bir testtir. Doktorların hastalarından sıkça istedikleri tahlillerden birisidir. Koldan alınan kan örneği üstünden işlem yapılır. Kontrol, kan örneğindeki al kan hücrelerinde var olan hemoglobin miktarını ölçmeye yarar. Laboratuvar ortamında alyuvarlar içinden tercih edilen ve hemoglobin salınması adına kimyasal işlem edilecek olan kan örneği kullanılarak otomatik makinelerde gerçekleşir. Bu kontrol, sıhhat durumunuzun değerlendirilmesi penceresinden ehemmiyet taşır.

Hemoglobin testi yapılmasını gerektiren nedenler şu biçimde sıralanır:

 • Anemi tanısı koymak ve aneminin boyutlarını ölçmek
 • Anemi ya da polisitemi hastalığının sertliğini ortaya çıkarmak
 • Anemi veya polisitemi tedavisine verilen yanıtları izlemek
 • Anemi şiddetli ortaya çıktığında kan transfüzyonuna karar vermek

Hemoglobin testi umumi sıhhat taraması sebebiyle meydana getirilen tam kan sayımının bir parçasıdır. Kanama problemi olanlar, kronik anemi veya polisitemisi hastası olanlar için belli aralıklarla tekrarlanır.

Hemoglobin Çeşitleri Nedir?

Yaşamsal önemi olan ve oksijeni vücudun her yerine taşıyan hemoglobin, insan vücudunda 3 tür olarak bulunmaktadır:

 • Hemoglobin A
 • Fetal Hemoglobin
 • Hemoglobin A2

hemoglobin sentezi

Hemoglobin Sentezi ne demektir?

Hemoglobin sentezi akciğerlerden almış olduğu oksijeni dokulara, dokulardaki karbondioksiti de akciğerlere taşıma işini meydana getiren organik moleküldür. Her bir hemoglobin molekülü yapısında oksijen taşıyan 4 adet +2 değerlikli demir atomu, bu atoma bağlı 4 adet hem molekülü ve her demir atomuna bağlı bir de globin molekülü bulundurur. Hemoglobinin her şeyden önce sentezlendiği yer kemik iliğidir. Eritrosit üretimi de burada gerçekleşir. İnsan vücudunda her gün yıkıma uğrayan hemoglobin miktarını yenilemek amacıyla 6-7 gram hemoglobin sentezi yapılır. Kan sıvısındaki hemoglobin düzgüsel seviyenin üstünde seyrediyorsa beliren hastalığa polistemi denir.

Eğer hemoglobin düzgüsel değerlerin oldukca altındaysa o vakit da anemi hastalığı meydana gelir. Anemi doğrusu kansızlık, dikkat edilmesi gereken sıhhat problemlerine niçin olabilecek bir durumdur. Kansızlık sebebinin saptanıp tedavisinin hazırlanması gerekmektedir. Yaşamın devamlılığı için kan çok mühimdir. İnsan vücudundaki bütün hücreler kana gereksinim duyar. Yaşamın devam edebilmesi için elzem olan kan şekeri-şeker, amino asit, vitamin, mineral ve oksijen kan kanalıyla hücrelere ulaşır.

5 milyon’dan çok kişinin takip etmiş olduğu Youtube kanalımızda videolu tariflerimizi bulabilirsiniz.

15 milyondan çok kişinin indirdiği Nefis Yiyecek Tarifleri uygulaması ile 850.000’den çok denenmiş tanım devamlı yanınızda. derhal siz de indirin.

Okuyucunun Dikkatine

Blog sayfamızda sıhhatli hayat, rejim ve bireysel bakım mevzularını kapsayan yazılar umumi bilgilendirme amaçlıdır. Kategoride farklı hastalıklar için evde bitkisel yeni bir yol önerileri, besleyici fonksiyonel besin takviyeleri, naturel cilt derisi ve saç bakımı maskesi tarifleri ile uygulanışları, kilo kontrolüne muavin rejim listeleri ve sıhhatli beslenme programları yer almıştır. alakalı besinin, ürünün veya rejim listesinin tesirleri her bünyede değişkenlik izah edebilir. içerik yayına alındıktan sonrasında, vakit içinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir vakit tabip teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Detayları uygulamadan evvel sahasında uzman görüşü almanızı tavsiye eder; ters durumda oluşabilecek taraf etkilerden sitemizin görevli tutulamayacağını önemle hatırlatırız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

izmit escort bayan guvencehd.org Onwin deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler vbettr Piabet Betorder Kalebet giriş milosbet giriş meritking kingroyal kingroyal giriş Bizbet Betonred goibay.com marsbahis paşacasino giriş tombala siteleri Nakitbahis Megabahis Mislibet Betovis Tipobet 1win Milosbet Betwinner Kalebet Betist Mercurecasino Roketbet Romabet Golegol Zbahis Casinoplus Norabahis Piabellacasino Meritking şişi escort kızılay escort Melbet “Tarafbet Kingroyal Casinoplus Betriyal Oslobet Vbet Meritking Madridbet Ligobet Aresbet Siyahbet Orisbet Vaycasino Bahisbey Pekinbet Vbet nisanbet Sahabet Betpublic Fixbet Starzbet Betturkey Betandyou Matadorbet Supertotobet Betandyou Fixbet Starzbet betbox Maltbahis Jupiterbahis deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler 7slots Coinbar Ligobet melbet 1win 1win 1win melbet sahabet" Xslot emuarticles.com ikimisli levabet levabet Bet10bet betmoon Betmoon Hilbet Kalebet Nakitbahis Casinoslot en iyi bahis siteleri güvenilir bahis siteleri bonus veren bahis siteleri bahis siteleri linkleri en güvenilir bahis siteleri güvenilir bahis siteleri casino siteleri bahis siteleri bahis siteleri güvenilir bahis siteleri deneme bonusu veren siteler betwinner.com.tr betwinnergiris.com.tr betwinner-giris betwinner.tc