herdembilgiler

Çakra Nedir ve Çakraların Özellikleri Nelerdir?

Çakra Nedir ve Çakraların Özellikleri Nelerdir?

Çakra Nedir ve Çakraların Özellikleri Nelerdir?

Yoga ve new age felsefelerinin gitgide popülerleşmesiyle beraber, “çakra” kelimesi de nihayet zamanlarda daha sık duyulmaya başladı. Çeşitli ruhsal inanışlara nazaran çakra, algılanabilen gerçekliğin oldukca ötesindeki ruhani bir varoluşun, bedenin farklı enerji noktalarında tezahür etmesi anlamına geliyor.

Yoga ve meditasyon ile ilgiliyseniz, çakra kelimesi şüphesiz size tanıdık gelecektir. Hatta çakraları açık tutmanın önemine dair cümleleri fazlasıyla özümsemiş dahi olabilirsiniz. Kim bilir izlediğiniz bir takım ya da program, kulağınıza çakralarla ilgili bir şeyler fısıldamıştır. O şekilde veya bu şekilde, çakra kelimesi ile yolunuzun pek oldukca kez kesişmiş olması {hiç de} şaşırtıcı olmaz. Sadece çakralar ve çakraların vücudun enerji akışında oynadıkları rol, bir çok şahıs için hala büyük bir sual işareti.

Peki, zihniniz ve bedeniniz hakkında hissederek düşünmenize muavin olan çakraların, üzerinizde tam olarak ne benzer biçimde etkilerinin olabileceğini idrak etmek ve kavramak ister misiniz? Çakranın tanımına ve yedi en gerekli çakranın özelliklerine değineceğimiz bu makalemizde, zihinsel ve duygusal refahınızı teşvik yapmak eylemek için onları nasıl açık tutabileceğinizi anlamanıza muavin olacağız.

1. Çakra ne demektir?

Çakra Nedir


Sanskritçe bir kelime olan çakra, ‘‘tekerlek’’ veya ‘‘disk’’ anlamına geliyor ve vücutta var olan enerji merkezlerini ifade ediyor. Maddi bedenin içinde, çakraları barındıran bir ruhsal gövde olduğuna inanılıyor. Çakraların bedende; duygusal ve fizyolojik esenliği etkileyen belirli enerji alanlara karşılık geldiği ve yaşamın tümünü etkilediği düşünülüyor.

Her bir çakra varlığın belirli ruhsal, duygusal, ruhsal ve fizyolojik yönleriyle ilişkili olabilmektedir. Bundan dolayı bu enerji merkezlerinin bilincinde olarak, onların dengelenmesini sağlamanın kişide sağaltıcı tesiri olduğu düşünülüyor. Çakraların kapalı olmasının ise bazı fizyolojik, ruhsal ve duygusal sıkıntılara yol açabileceğine inanılıyor. Bu sıkıntıların engellenmesi ise sadece ruhsal enerji akışının tekrardan düzenlenmesi ile mümkün hale geliyor.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış olsalar da; asırlar öncesinden gelerek günümüzü etkilemeyi başaran çakraların, gözle görülememekle birlikte algılanabilir olduklarına inanılıyor. Bu enerji merkezlerine çakra denilmesinin sebebi ise, çakraların bulunmuş olduğu noktalarda enerjinin bir çark benzer biçimde dönmesi ile ifade ediliyor.

1.1. Çakraların Kökeni ne demektir?

Çakra sisteminin ilk ortaya çıkışı, Hindistan’da mukaddes metin kabul edilen ve milattan evvel 5000-2000 yılları arasına kadar uzanan Veda’lara dayanıyor. ‘‘İlahi veya mukaddes informasyon’’ anlamına gelen Veda sözcüğünün ise Sanskritçe’de ‘‘vid (idrak etmek ve kavramak)’’ kökünden türediği biliniyor.

2. Çakraların Özellikleri Nedir?

2. Çakraların Özellikleri Nelerdir?

İnsan vücudunda omurga süresince uzanan yedi anne çakra bulunmakta. Bunların omurga hizası süresince, kuyruk sokumundan başlayıp başın tepesine kadar sıralandığı kabul ediliyor. Bu yedi anne çakradan her birinin kendisine özgü bir adı, rengi, tesiri ve vasfı bulunmakta. Esasen, bedendeki enerji akımını gerçekleştiren 114 çakra çeşidi olduğu söylense de omurilik üstünde var olan çakraların zihin, gövde ve ruh uyumunu elde eden en mühim merkezler olduğu düşünülüyor.

2.1. Kök Çakra (Muladhara Çakra) ne demektir, Özellikleri Nedir?

2.1. Kök Çakra (Muladhara Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Kök çakra, omurganın tabanında, anüs ve cinsel organlar içinde bulunduğuna inanılan ilk ve birincil enerji deposu olarak tanımlanıyor. al renk ve toprak elementi ile eşleştirilen bu çakranın, dünyaya bağlanma biçimini etkilediği düşünülüyor.

Kök çakranın hayatta kalma, hırs, bağımlılık ve istikrar duygularını denetim ettiğine inanılıyor. Bundan dolayı, dengesinin bozulması halinde insanoğlunun kararsız, temelsiz, hırssız, amaçsız, korkulu, güvensiz ve sinirli hissetmeye başlaması lakırdı konusu olabiliyor. Kök çakra dengelendiğinde ise bu negatif duyguların yerini pozitif duygular alıyor. Böylece şahıs kendisini kesin, kendisinden güvenilir, dengeli, enerjik, bağımsız ve kuvvetli hissedebiliyor.

2.2. Sakral Çakra (Svadhishthana Çakra) ne demektir, Özellikleri Nedir?

2.2. Sakral Çakra (Svadhishthana Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Sakral çakra, alt karın bölgesinde, göbek deliğinin ortalama dört parmak altında bulunmakta ve turuncu renk ile sembolize ediliyor. Sakral çakranın cinsel enerjiden, yaratıcılıktan, sezgisellikten, öz değerden, empatiden ve şefkatten görevli olduğuna inanılıyor. Dengesiz olması durumunda duygusal patlamalara, manipülatif hislere, yaratıcılık eksikliğine ve saplantılı cinsel düşüncelere niçin olduğu düşünülüyor. Sakral çakra dengelendiğinde ise şahıs kendisini daha diri, bahtiyar, pozitif, doyum edici, şefkatli ve sezgisel hissedebiliyor.

2.3. Solar Pleksus Çakra (Manipura Çakra) ne demektir, Özellikleri Nedir?

2.3. Solar Pleksus Çakra (Manipura Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Solar pleksus çakra, sarı renk ve ateş elementi ile karakterize edilmekte olup göğüs kafesiyle göbek içinde kalan mide organını bölgesinde bulunmakta. Sanskritçe adı olan Manipura, mücevherler şehri anlamına geliyor. Nitekim bu çakranın, yedi çakra arasındaki en parlak çakra olduğuna inanılıyor. öz varlık saygısı, itimat, ego, hiddet ve saldırganlık benzer biçimde duygular ile karakterize edilen solar pleksus çakranın, yaşamın kontrolünün kişinin kendisinde bulunduğunu hissetmesine muavin olduğu düşünülüyor.

Solar pleksus çakra dengesizliğinin, kendisini hazım ve karaciğer problemleri veya diyabet yöntemiyle fizyolojik düzeyde gösterebildiği düşünülüyor. Duygusal düzeyde ise depresyon ve düşük kişilik saygısı benzer biçimde olumsuzlukları ortaya çıkaracağına inanılıyor. Bu çakrayı dengeleyerek kişinin daha enerjik, kendisinden güvenilir, üretken ve odaklanmış hissetmesinin mümkün olabileceği düşünülüyor.

2.4. Kalp organı Çakrası (Anahata Çakra) ne demektir, Özellikleri Nedir?

2.4. Kalp Çakrası (Anahata Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Kalp organı çakrası, yeşil renk ve hava elementi ile özdeşleştiriliyor. Bu çakra adından da anlaşılacağı suretiyle kalp organı bölgesinde bulunmakta. Vücutta denge merkezi olarak görülen kalp organı çakrası, kişinin kendisine ve başkalarına karşı duyduğu şefkat, itimat, tutku ve sevgi duyguları ile bağlantılı kabul ediliyor. Kalp organı çakrasının dengesiz olması halinde hiddet, itimat eksikliği, kaygı, kıskançlık, ürkütücü ve karamsarlık benzer biçimde negatif duygulara yol açacağına inanılıyor. Bu enerji merkezini uyum gösteren hale getirmenin kişiyi daha şefkatli, ilgili, iyimser, dost canlısı ve yüksek motivasyonlu kılacağı düşünülüyor.

2.5. Boğaz Çakrası (Vishuddha Çakra) ne demektir, Özellikleri Nedir?

2.5. Boğaz Çakrası (Vishuddha Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir

Boğaz çakrası, boğazın alt kısmında (tiroid bezine denk gelen bölgede) bulunmakta olup mavi renk ve boşluk elementi ile eşleştiriliyor. Bu çakra kendini ifade etme, itimat, esin, inanç ve iyi yazışma kurma benzer biçimde kabiliyetlerle ilişkilendiriliyor. Boğaz çakrasındaki bir tıkanıklık çekingenlik, sessizlik, zayıflık hissi ya da düşünceleri ifade edememe olarak deneyimlenebiliyor. Dengeli bir boğaz çakrasının ise hormonların akışını düzenlediğine ve içsel düşüncelerin pozitif bir halde konuşulmasına muavin olduğuna inanılıyor.

2.6. Alın Çakrası (Ajna Çakra) ne demektir, Özellikleri Nedir?

2.6. Alın Çakrası (Ajna Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Alın çakrası, üçüncü göz çakrası olarak da biliniyor. Kaşların içinde var olan bu çakra, çivit rengi ile temsil ediliyor ve rastgele bir element ile özdeşleştirilmiyor. çoğunlukla asanalar (yoga duruşları) esnasında odak noktası olarak kullanılan üçüncü göz çakrasının aklı, sezgileri, bilgeliği ve ruhsal kuvveti denetim ettiğine inanılıyor. Dengesizliğinin ise migren ve bulanık görme benzer biçimde fizyolojik sorunların bununla beraber, başarıdan korkma ve egoistlik benzer biçimde ruhsal olumsuzluklara da neden olabileceği düşünülüyor.

İnanışa nazaran alın çakrası etken ve dengeli ortaya çıktığında insan hem ruhsal aynı zamanda duygusal olarak daha diri ve kendisinden güvenilir hissediyor. Bu sayede aynı zamanda, ölüm korkusunun da geride bırakılabileceği düşünülüyor. Bu da kişinin kendi kendisinin efendisi olarak, maddi şeylere karşı geliştirdiği her türlü bağımlılıktan kurtulmasını sağlıyor.

2.7. Taç Çakra (Sahastrara Çakra) ne demektir, Özellikleri Nedir?

2.7. Taç Çakra (Sahastrara Çakra) Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Taç çakra, omurga hizasındaki yedinci ve nihayet anne enerji merkezini meydana getiriyor. Başın tepesinde var olan bu enerji merkezi, menekşe rengi veya ak renk ile özdeşleştiriliyor. Taç çakranın da alın çakrası benzer biçimde kendisi ile karakterize edilmiş bir elementi bulunmuyor.

“Bin yapraklı nilüfer” çakrası olarak da herkesçe malum olan taç çakra, anne çakraların tinsel kuvveti en yüksek olanı kabul ediliyor. Bu çakra, kişinin kendi benliği de dâhil oluş suretiyle öteki insanoğlu ve evren ile olan ruhsal bağını temsil ediyor. Dengesizliğinin devamlı bir düş kırıklığını, dış gezegenden kopukluğu, melankolik ve yıkıcı duyguları tetiklediği düşünülüyor. Taç çakrayı açmanın ise bilgeliğin kişinin benliğine akmasına ve evreni anlamlandırmasına muavin olacağına inanılıyor.

3. Çakralar Nasıl Açılır

3. Çakralar Nasıl Açılır

Her çakranın kendisine özgü özellikleri olsa da, ruhsal dengeyi tedarik etmek için bütününün sistemli bir halde birlikte emek vermesi gerekmektedir. Bu da birindeki tıkanıklığın veya dengesizliğin, maddi ve tinsel düzeyde her şeyi etkileyeceği anlamına geliyor. Doğrusu fizyolojik ve zihinsel esenlik, sadece yedi anne çakranın bir bütün olarak dengelenmesi ile hissedilebiliyor. Böylece kişinin kararları, his ve mantık penceresinden da dengeli bir durum alabiliyor.

Çakraların her birinin belirli bir frekans ve hızda döndüğü kabul ediliyor. Bu sıklık ile hızın ise beslenme, hayat seçimi, fikir kalıpları vb. farklı faktörlere bağlı olarak değişebildiği düşünülüyor. Bunlardan birinde yaşanmış olan bir dengesizliğin, pranaların (kozmik evrensel enerji) dağılımında problemler yaratmaya başlayacağına inanılıyor.

Çakraları açmaktan bahsedilirken, aslına bakarsak prananın bedende baştan ayağa rahatça akacağı bir enerji kanalı açmaktan bahsediliyor. Çakraları aralamak ve dengelemek için ise farklı yöntemler bulunmakta.

3.1. Beslenme

Çakralardaki dengesizliğin anne sebeplerinden birini de vücutta bulunan beş elementin (hava, su, ateş, toprak, boşluk) dengesizliği meydana getiriyor. Doğru bir rejim uygulamanın, bu elementlerin dengelenmesine muavin olacağı düşünülüyor.

3.2. Asanalar

Asanalar, kısaca belirli kurallara nazaran meydana getirilen duruşlar, yedi çakrayı canlandırarak onların işlevlerini yerine getirmelerine muavin olabilmektedir. bundan farklı olarak enerji akışının da yolunu açarak çakraların kendi kendilerini dengeleyebilmelerini sağlıyor.

3.3. Soluk alma

Soluk alabilmek, vücutta bulunan prana akışını artırmaya muavin olarak temiz olmayan pranayı uzaklaştırıyor.

3.4. Meditasyon

Meditasyon, kişiyi negatif düşüncelerden uzaklaştırarak zihnin arınmasını sağlıyor.

*Bu sayfadaki hiçbir informasyon sıhhat tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnız bilgilendirme amaçlıdır.

Kaynaklar:
● Gretchen Stelter. ‘‘A Beginner’s Guide to the 7 Chakras and Their Meanings’’. Healthline.
● 2016. (çevrimiçi).
● Sara Lindberg. ‘‘What Are the 7 Chakras and How Can You Unblock Them?’’. Healthline. 2020. (çevrimiçi).
● Rachel Jacoby Zoldan. ‘‘Your 7 Chakras, Explained—Plus How to Tell if They’re Blocked’’. Well and Good. 2020. (çevrimiçi).
● Dan B.rennan. ‘‘What Are Chakras?’’. WebMD. 2021. (çevrimiçi).
● Ali İhsan kayıp. ‘‘Vedalar’’. TDV İslam Ansiklopedisi. C: 42. s. 593-594. 2012. (çevrimiçi).
● Ram Jain. ‘‘Complete Guide to 7 Chakras’’. Arhanta Yoga. 2019. (çevrimiçi).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

instagram izlenme hilesi turkcasino.net asyu2017.org/slot-siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler TrBet
1xbet mobil 720p film izle filmci dayi full hd film izle real film izle pala film izle erotik film izle filmci abi full hd film izle guvencehd.org Betist Onwin vbettr Piabet Slot Siteleri Betorder Kalebet giriş milosbet giriş 1win meritking kingroyal kingroyal giriş betpasi.com escort anadolu bahis20.com canlı casino siteleri goibay.com Belugabahis Pusulabet Celtabet marsbahis maksibet rulet siteleri Nakitbahis Megabahis Hititbet Mostbet Betovis Onwin 1win Milosbet Pin Up Betwinner Kalebet Betist Mercurecasino Betgaranti Kolaybet Betorder Maksibet Lotusbet Masterbetting Norabahis Piabellacasino Cup90 Hititbet şişi escort kızılay escort Melbet/a> “Tarafbet Paşacasino Betosfer Rbet Oslobet restbett.net Vbet nisanbet Sahabet Tarafbet Betgaranti Betzmark Mariobet Sahabet Pokerklas Betturkey Betandyou Matadorbet Supertotobet Megapari Tipobet Kralbet Casinogaranti Meritslot Betpark betbox Maltbahis Jupiterbahis gaziantep escort bayan gaziantep escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler 7slots Coinbar casinositeleri.bet Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler